Het evolueren van het communicatie in uw directiekamer. Zaken die dezelfde grote invloed hebben met de bedrijfsprestaties | Virtual boardroom

Het bedrijfscultuur bepaling de laatste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van klanten om onrealistische prestatiedoelen bij bereiken, zelfs doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak verzoeken “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien een risico’s dat een mindere cultuur moet brengen, plus herkennen hoedanig een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer moet maken waardevol en veerkrachtig. Maar het cultuur van een bedrijf kan moeilijk te beoordelen zijn, tevens voor degenen die daar elke etmaal werken. Het is zelfs nog moeilijker voordat bestuurders, dat slechts beslist handvol keer per tijdsperiode bij het bedrijf aanwezig bestaan voor bestuursvergaderingen. Tijdens die bijeenkomsten beschikken over directeuren heel vaak contact met dezelfde geringe groep leidinggevenden op hoog niveau, waarom hun visie op de bredere bedrijf wordt begrensd. Dus hoedanig gaan regisseurs om met het begrijpen ook wel en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker is, krijgen zij het goed? Het is soms niet verrassend dat vrijwel tweederde (64%) van een directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel van hun interacties met de management door de cultuur te evalueren, hoewel veel minder regisseurs (32%) zeggen dat de een met de voornaamst bruikbare benaderingen is. Enigszins vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor het evalueren betreffende cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van het exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na dezelfde bedrijfscrisis, karaf het gemakkelijk zijn om te bekijken hoe soort factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan de ellende. Het zwaarste is vanwege problemen vroegtijdig op te sporen plus te verhelpen voor ze een crisis word. Onze visie is datgene bestuurders:

board management software

  • Dring aan met kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee jij de cultuur van uw handelsbedrijf onder het knie moet gaan krijgen. De exacte statistieken die nuttig zullen is, zullen zelfs op zekere hoogte, afhankelijk van de bedrijf, variëren. En u zijn soms board-room.nl geen statistieken die de management al rapporteert betreffende het bestuur. Neem beslist bredere kijk op wat enig inzicht kan opleveren en u moet er zorg voor dragen dat het management een effectief dashboard gebruikt om informatie bij communiceren.
  • Ontmoet andere medewerkers dan alleen senior executives. Senior executives beheersen de raad van bestuur een mening geven betreffende de toon aan het top, toch het is eveneens cruciaal door te zien hoe andere werknemers de bedrijf en hun eigen rollen onderscheiden. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden met het executive team plus op alsmede de ‘mood in the middle’ indien de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen het statistieken dat u krijgt en wat u hoort, om erbij zien alsof de verhalen consistent is. Soms liggen de echte problemen medio wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat een gegevens bevestigen zien. Zoek naar en verken eventuele inconsistenties onder de twee.
  • Zorg ervoor dat cultuur een vast onderwerp is op een agenda van de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek erbij maken, zorgt het ervoor dat u voor de mensen top of mind blijft. En u benadrukt een waarde dat het bestuur aan de bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op u volledige bord. Veel bureaus wijzen segmenten van cultuurtoezicht toe betreffende verschillende commissies. De auditcommissie hoort denkbaar iets betreffende ethiek en compliance, onderhand de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en prestaties van het compensatieplan. Ook bij de splitsing moet het bredere onderwerp betreffende de cultuur terugkomen op de agenda van het volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur kan reële risico’s voor beslist bedrijf opleveren, of de nu gaan om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid of bedrijfsprestaties. Wat is volgens bestuurders de oorzaak van moeilijkheden in de cultuur? Over de algemeen filosoferen regisseurs datgene de voornaamst kritische bestanddelen voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan een bovenkant plus de ‘gemoedstoestand in de midden’ zijn. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is de ermee eens dat een ongepaste toon van u executive team bijdraagt bij problemen met bedrijfscultuur. Toch het is niet alleen de C-suite dat een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van het middenmanagement een bijdrage levert. Zesenzestig procent (66%) zijn het erover eens dat gebrek aan communicatie plus transparantie met het management ook dezelfde rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van het bestuurders (74%) dat een te omvangrijke focus bij kortetermijnresultaten bijdraagt aan ellende met de bedrijfscultuur. Plus als wij kijken naar de mogelijke bronnen betreffende kortetermijndruk, dan zegt voordelig 60% van de directeuren dat institutionele beleggers bij veel aandacht besteden bij de evenement van de aandelen op de korte termijn. Deze focus bij kortetermijnprestaties plus het belanden van prestatiedoelen in compensatieplannen kan tevens bij bedrijven tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van de directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot problemen met een cultuur.